Skogsarbete med häst

 

Upptagningsområde för skogsuppdrag:
Töreboda, Karlsborg, Mariestad, med omnejd

Parallellt med hovslageriet jobbar jag även med mina ardennerhästar i skogen. Det kan bland annat vara virkestransport med häst, gallring, skotning, ta hand om vindfällen och avverkning av mindre ytor.

Fördelen med att använda häst i skogsarbetet är att hästarna är lätta att flytta och det gör det enklare att komma åt i trånga utrymmen och hästarna förstör inte marken på samma sätt som en traktor eller skogsmaskin gör.

För tillfället har jag mina två ardennerhästar Stjärna och Thuva, som båda älskar att komma ut och jobba i skogen.

Ring eller skicka sms för bokning eller frågor: 0761727851

Mikael Andersson   |   +46 76 172 78 51   |   micke@mickeshovslageri.se

Mikael Andersson
+46 76 172 78 51
micke@mickeshovslageri.se